Rangitaki | Blogs

Keynote: Hana O'Regan - Tō reo ki te raki, tō mana ki te whenua

Hana1‘Tō reo ki te raki, tō mana ki te whenua’

Let your story be heard in the heavens,

and your mana be restored to the land

(2018, O’Regan)

 

Kia piki taku rau huia ki ngā tihi tapu o taku pae a Tararua,

e rere whakarunga ki te ūpoko o taku ika tapu,

Kia whiti atu rā i Te Moana o Raukawa ki te tauihu o te waka a Māui, ki te tauranga o Uruao,

Kia hōkai ake rā i ngā tapuwae o Rākaihautū,

tau atu rā ki ngā pākihi whakatekateka o Waitaha,

Kia hiki aku mata ki tō wehi, ki tō tapu Aoraki e tū mai rā,

otirā ki tō mana e hora iho nā e Tahu e!

 

Ka mihi, ka tangi ki a koutou katoa rā kua riro rā ki ngā hawaiki. Ka tautoko ake i ngā kupu mōteatea mōu Matiaha Tiramōrehu, otirā ngā kupu mihi, ngā kupu tangi, e koro e, moe mai rā. Ko tō reo ki te rangi, ko tō mana ki te whenua! Kāti rā.

Ko Tahu, ko koe e Hana. Ka mahana te ngākau, ka pūhana mai te wairua! Ka hotuhotu te ngākau, ka maurirere te wairua! Nāu e Hana!

 

Hana 2Ko te momo i a koe Tiramōrehu, tohunga whakairo i te kupu ki te arero, ki te pepa, pou ranga i ōna tira, pou whakatō kākano ki ōna uri whakaheke, heke, heke, heke ki ō mokopuna te hāpai ake nei i ō wawata! Erangi ka hotuhotu ki ō tini mokopuna e kōtiti nei, e kuare nei i ngā kōrero mōu, auē te mamae e! Ka huri rātou ki hea? Mā wai rātou e tauawhi? Mā te mōteatea ō kōrero e whakakanohi mai, e whakaringaringa mai i te Tahu o āpōpō! E kore tō reo e ngū, e kore hoki e ngaro!

 

He hae roa, he ngau kino i te korenga o ngā kōrero o ō tātou tīpuna i kōrero i ō tātou kura. Ko ngā pānga tōnui ka taka mai ki ngā whakatipuranga e kīa ana, he tangata hākinakina, he tangata māngere, he tangata katakata, he tangata kēnge, he tangata mauhere, aha atu, aha atu. Pēnā i tāu i mea mai, ‘they know they (stereotypes) exist when they are followed around a dairy…...have to process verbal abuse for speaking Māori to each other’ (2018, O’Regan).

 

Heoi anō ko tāu pū, kia tika mai, kia pai mai te ao, he whakapapa, he pūmanawa, he pūkenga o tēnei iwi taketake mai i ngā kāwai rangatira. ‘We can be the generation that made the change. We can reclaim our story and help our people understand it’ (2018, O’Regan). I ēnei kupu āu, ka tū te ihi, ka tū te wana, ko wai rā te tamaiti kei mua i a koe, ko Tahu, ko Te Rautāwhiri.

 

Ko au, ka whakataukī ake i āu kupu akiaki, i āu kupu whakatūpato, i āu kupu whakaaraara ki te ao mātauranga, otirā ki te ao e noho nei tātou kia aro pū ki te tamaiti me ōna kōrero whakapapa, arā he tāonga, he kākano.

 

image Hana4

 

E Hana ko tō reo i rāngona ki te rangi, ko tō mana i horahia ki te whenua, e te tuahine - mauriora!Ngā Tohutoro
 
 1. O’Regan, H (2018, Oct) Te reo ki te raki, tō mana ki te whenua. Paper presented at the Aotearoa New Zealand CORE Education uLearn Conference, Auckland, New Zealand.
Ngā Whakaahua:
 
 1. O’Regan, H (2018, Oct) Te reo ki te raki, tō mana ki te whenua. Paper presented at the Aotearoa New Zealand CORE Education uLearn Conference, Auckland, New Zealand. - Images 1-3
 2. Tāwhiwhirangi, K (2018, Oct) ULearn18 Keynote Speaker - Image 4

uLearn18 Keynote1a L

uLearn18 Keynote1b L
uLearn18 Keynote1c L

Blog post by Hohepa Isaac-Sharland

CORE Education

CORE Education

CORE is a world-class, professional learning and development organisation, providing a diverse range of innovative, inspiring, and creative solutions to support educators and learners.
Latest news
 • Meri Kirihimete from edSpace
  Meri Kirihimete from edSpace
  Meri Kirihimete me te tau hou koa, see you all again in the new year.
 • edSpace reaches a new milestone
  edSpace reaches a new milestone
  Woohoo over 3,000 members have now joined edSpace (CORE Education's community of practice). Congratulations everyone, you're part of a bigger whānau. This is your place to connect with like-minded colleagues; talk about trends in education and what matters most for you, as teachers...
 • ACCELERATOR workshops
  ACCELERATOR workshops
  Would you like the opportunity to grow new ideas? And maybe break some rules? ACCELERATOR is for you! This exciting and immersive experience is designed to speed up change in teaching and learning by activating innovative solutions.      ACCELERATOR utilises a...

Related blogs

Abdul Chohan Keynote: Changing belief: Apple technology in the classroom

Abdul Chohan Keynote: Changing belief: Apple technology in the classroom

Abdul Chohan Keynote: Blog post by James Hopkins
Ann Milne Keynote: Colouring in the White Spaces

Ann Milne Keynote: Colouring in the White Spaces

Ann Milne Keynote: Blog post by Aiono Manu...