Profile

Te Mihinga Komene

About me

Tēnā rā koutou katoa

He uri tēnei nō Ngāti Ueoneone, Ngāti Tamaterā, Ngāti Apakura, Ngāti Whakaue, Te Whānau-a-Karuai anō hoki.

I tēnei wā, he kaihuawaere ahau ki tō He Waka Eke Noa Kāhui Ako taha, ki te whaitua o Kirikiriroa ki te hauāuru. 

He piko, he taniwha; he piko, he taniwha!

Brief description: Kaihuawaere Arareo Māori, Kaiwhakaputa Rauemi
Telephone: 021 933 638
Mobile phone: 021 933 638
Twitter username: temihinga
Organisation you work for: Tātai Aho Rau/CORE Education Ltd